Tehnologija izrade ortopedskih uložaka

Naši unikatni ortopedski ulošci se izrađuju na najsavremenijoj kompjuterizovanoj opremi po meri i dijagnostici stopala svakog pojedinačnog korisnika.

Sam proces izrade uložaka se sastoji iz tri faze:

Prva faza:

Statičko i dinamičko snimanje stopala i gravitacionih tačaka tela, koje se obavlja preko baropodometrijske platforme i podoskena.

Druga faza:

Analiza i dijagnostikovanje očitanih rezultata, kreiranje odgovarajućeg ortopedskog uloška i izbor odgovarajućeg EVA bloka od koga se ulošci izrađuju.

Treća faza:

Izrada kreiranog uloška koja se obavlja u robotizovanoj CAD-CAM mašini.

Ulošci se izrađuju od osam vrsta specijalnih EVA blokova različite tvrdoće, čija se primena određuje u sklopu analize snimljenih rezultata.

Zakažite besplatan pregled!